• mianyegaard_FB_1
  • mianyegaard_FB_3
  • mianyegaard_FB_2

Politik

Borgerrepræsentationsvalg 2017 flyer

“Mia er en utrættelig ildsjæl og en skarp politiker
med sine meningers mod. Jeg kan på det varmeste anbefale
københavnerne at sætte kryds ved Mia Nyegaard

på tirsdag den 21. november.”

Morten Østergaard, politisk leder (RV)


STEM PÅ MIA NYEGAARD
Jeg arbejder for et København, hvor vi tager ansvar, giver plads til forskellighed, skaber gode vækstbetingelser for erhvervslivet og har et globalt udsyn. Jeg ønsker et København, hvor der er fokus på socialpolitikken, og hvor vi sammen skaber fremtidens København med fokus på børn, det grønne og erhvervslivet.

København med fokus på børn, det grønne og erhvervslivet.
Vækst og værdi – til alle og for alle Byens erhvervsliv skal styrkes, da virksomheder skaber arbejdspladser og sikrer finansieringen af fremtidens København. Arbejde til alle er den bedste og mest langtidsholdbare måde at byde alle ind i fællesskabet på, så vi sammen kan skabe værdi, der kommer alle til gode.

Se på mennesket før systemet
Folk skal behandles forskelligt for at blive behandlet lige. De mest udsatte skal sættes forrest i køen, så de hjælpes videre og med tiden kan komme til at klare sig selv. Unge mennesker skal sikres beskæftigelse, og banderne skal miste pusten. Vi skal arbejde med både langsigtet forebyggelse og håndfast indgriben her og nu. Vi skal genskabe en tryg by for alle!

Fremtidens københavnere
Hele børneområdet skal opprioriteres. Det er vores fælles ansvar at sikre alle lige muligheder for et godt liv. Det handler om tidlige indsatser for at bryde negativ social arv. Det handler om at de børn og medarbejdere, som hver dag går på arbejde i byens skoler og institutioner, skal have ordentlige forhold. Institutionerne skal have flere hænder, skolerne skal have mere frihed, og hverken prøver eller kontrol skal styre børnenes hverdag.

Dit og Mit er Vores – Fremtidens København
København skal fortsat være en stærk, grøn og innovativ storby. Vi skal være en by med rum til forskellighed, som går forrest og viser vejen til bedre miljø, skoler, erhvervsudvikling, kulturelle oplevelser og grønne åndehuller.

Balance, rimelighed og rummelighed
Jeg brænder for at skabe frihed, tryghed og rummelighed i hele København. Dialog og lokal medbestemmelse er en kerneværdi for mig. Reglerne skal være til for mennesker, ikke omvendt. Og der skal være plads til masser af forskellighed i hovedstaden.

Se den fulde flyer her: Mia Nyegaard valgpjece kv17

 

 

 

Socialordfører

 

 

Folketingsvalg 2015 – flyer

Der er forskel på folk

Vi er nødt til at gentænke nogle fundamentale principper i vores velfærdssamfund, hvis vi vil hjælpe dem,
der har mest brug for det. Der er ikke råd til, at nogle får noget, de ikke har brug for.  Det er asocialt at give alle lige meget. Og vi bliver ikke et rigere samfund af at jage de mest udsatte.

Send flere indvandrere

Danmark har brug for mennesker, der ikke kommer fra Danmark. Sådan har det altid været, og sådan er det også i dag – måske mere end nogensinde. Arbejdsmarkedet er blevet globalt, og vi har brug for at tiltrække de bedst mulige hænder og hoveder. Indvandrere kommer med ny inspiration, viden og nødvendig arbejdskraft til erhvervslivet, og kulturelt vil vi som land gå i stå, hvis vi ikke bliver udfordret.

Tænk selvstændigt

Det er ikke svært at starte en virksomhed i Danmark, men det er svært at drive den. Der er så mange krav, regler og restriktioner. Fx bør skattereglerne ændres, så det er nemmere at investere på vækstområder, og vi bør overveje skattefrie perioder til iværksættere. Det skal være lige så naturligt at blive selvstændig som lønmodtager. Det giver vækst og arbejdspladser – til gavn for alle.

København går forrest

Hovedstaden skal være et vækstcentrum, der kan konkurrere med andre europæiske storbyer. Det gør vi bl.a. ved bæredygtig vækst og ved at have modet til at prøve nye ting af i vores lovgivning – bl.a. med tidsbegrænsede love og forsøgsordninger. Det gælder fx afkriminalisering af hash og roadpricing.

Kommunalvalg 2013 – flyer
VORES BY. VORES FREMTID. VORES ANSVAR.

Sæt borgerne fri

Mit København hylder forskellighed og er sit sociale ansvar bevidst. Som politiker i København er det mit ansvar at søge dialog og sætte de overordnede rammer for vores fælles by. Her skal være rum til alle.

Vi skal gøre op med det kommunale bureaukrati og sætte københavnerne fri til at skabe det liv, de selv ønsker. Jeg har tillid til, at alle københavnere har gode ting at bidrage med. De skal i spil. Samtidig skal vi tage ordentlig hånd om dem, der virkelig har brug for hjælp.

Visionær byudvikling til gavn for alle

Mit København er en innovativ storby, der rummer masser af oplevelser og har vækst som dagsorden. Vi bliver flere og flere københavnere. Derfor skal København tænke visionær byudvikling, bæredygtig velfærd og innovative grønne løsninger i alt fra byliv til bygninger, byrum og trafik.

København skal have en sammenhængende infrastruktur, dvs. mere metro, nye pendlercykler, gode forhold for cyklister og plads til den trafik, der skal til for at holde byen kørende.

Og så skal skolerne understøttes bedst muligt, så fremtidens københavnere får de optimale grundvilkår.

Fleksibilitet skaber grobund for vækst

Erhvervslivet kan godt selv. Kommunen skal sikre gode fysiske rammer for virksomhederne, god service og et godt udviklingsmiljø. F.eks. kan fjernelse af restriktioner imellem bolig og erhverv give rum til flere små selvstændige.

I det hele taget skal der være plads til, at byen blomstrer. Og så er det ikke vigtigt, om københavnerne er født her eller flyttet hertil fra Jylland eller andre lande. Det vigtige er, at vi sammen skaber en god by for alle.

Mit og Dit København er Vores København