Førtidspensionsudspil fra RV

Da jeg tiltrådte som borgmester lovede jeg et Førtidspensionsudspil. Det kan du læse mere om herunder

Et opgør med mistilliden: 10 forslag der sætter borgeren før systemet

Indflydelse på dit ressourceforløb. I dag oplever for mange, at ressourceforløbene gennemføres henover hovedet på dem og deres pårørende. Fremover vil vi styrke borgerinddragelsen markant – både i forbindelse med møder i rehabiliteringsteamet samt i forløbene generelt. Det kan fx ske ved, at du som borger får mulighed for at overvære hele – og ikke kun dele – af mødet i reha-biliteringsteamet, og ved at du bliver gjort opmærksom på, hvis rehabiliteringsteamet ikke er enigt. Vi finder det afgørende, at borgere i ressourceforløb oplever at blive inddraget.

Bedre kontakt til det arbejdsmarked, du skal blive en del af. I dag er repræsentanter fra jobcentret de eneste om bordet ved rehabiliteringsmøderne, der ved noget om det arbejdsmarked, du som borger skal ud på. Og repræsentanten fungerer i dag kun som din sagsbehandler og mødeleder. Fremover vil vi styrke virksomhedsarbejdet ved at tilføje en jobkonsulent eller en virksomhedsrepræsentant til rehabiliteringsteamet for at sikre større kendskab til dit lokale arbejdsmarked.

En indsats, der generelt virker bedre. I dag ved vi for lidt om, hvordan vi opnår de bedste effekter via ressourceforløbene. Fremover vil vi have tilvejebragt bedre viden om, hvad der virker ift. at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi sikre systematisk udbredelse af best practices fra de kommunerne, der håndterer forløbene bedst. Fx via rejseholdet. 

Forslag, der kræver lovændringer:

Forløb, der giver mening. I dag skal mennesker, der ikke længere kan blive i almindeligt job have været forsøgt fastholdt via de sociale kapitler i min. 12 måneder, før de kan ansættes i et fastholdelsesfleksjob. Vi vil afskaffe den 1-årige karensperiode, så borgere ikke udsættes for meningsløse forløb.

At længden på dit forløb er rimelig og at du modtager reelle tilbud – hurtigere. I dag kan ressourceforløbene vare op til 5 år og vi oplever for ofte, at du som borger er i ressourceforløb alt for længe, før du modtager et reelt tilbud. Endvidere oplever vi tilfælde, hvor mennesker sendes i fleksjob i blot 20 min. om ugen. Fremover vil vi sikre, at dit ressourceforløb maksimalt kan vare 3 år – og indføre en grænse på maksimalt 3 måneder før du skal have modtaget et reelt tilbud. Sker det ikke skal du kunne kræve afklaring på det foreliggende grundlag. Samtidig vil vi hæve grænsen for, hvor kort tid du kan være i fleksjob om ugen.

Beslutningsdygtige tværfaglige rehabiliteringsteams. I dag har deltagerne ved rehabiliteringsmøderne ikke beslutningskompetence. Samtidig følger den tværfaglighed, der er i teamet, ikke med dig ud i ressourceforløbene efterfølgende. Det vil vi lave om. Så deltagerne ved møderne fremover har beslutningskompetence – og så tværfagligheden følger dig ud i ressourceforløbet.

En mere rimelig evaluering af din arbejdsevne. I dag måler vi på din evne inden starten på fleksjobbet. Det ønsker vi fremover at gøre fx 3 mdr. efter. Samtidig ønsker vi at give bedre adgang til fleksjob på det grundlag, der så foreligger her. Der skal være langt større fleksibilitet i systemet til at tildele fleksjob hurtigere og nemmere end i dag.

At sundhedsfaglig viden gives større vægt i dit forløb. I dag kan kommunerne iværksætte tilbud, selvom det sundhedsfagligt frarådes. Fremover skal det være sådan, at tilbud ikke må sættes i værk, hvis en speciallæge har frarådet det.

Større økonomisk tryghed. I dag modregnes indtægter fra arbejdsmarkedspension i din ressourceforløbsydelse, hvilket kan sætte dig i udsat økonomisk situation. Det er ikke befordrende for dit ressourceforløb. Fremover skal der ikke modregnes i ressourceforløbsydelsen for indtægter fra arbejdsmarkedspension.

Mere fokus på forebyggelse. I dag gives ressourceforløb kun til de allersvageste. Fremover skal også de lidt ”stærkere” kontanthjælpsmodtagere have mulighed for at få ressourceforløb for at forebygge, at de bliver så svage, at de ender på FØP.

https://www.radikale.dk/content/mere-tryghed-nedslidte-seniorer

 

Skriv en kommentar

Din email-adresse bliver ikke vist.


*