Den 4. sektor en del af fremtidens samfund.

Læs med hvis du vil vide lidt mere om den 4. sektor eller bare er nysgerrig på, hvilke refleksioner jeg gør mig ml. mit arbejdsliv og det jeg vil politisk.

Jeg har været med til at starte en chokoladefabrik – der bygger på nogle værdier om at ville være ”bedst for verden og bedst i verden”. For os i Friis-Holm Chokolade handler det blandt andet om at skabe en virksomhed, der er bæredygtig på følgende parameter – sociale, økonomiske og miljømæssige. Præcis de samme værdier jeg gerne vil se være en del af fremtidens samfund. Og jeg tænker, at det er ret så privilegeret, fordi de værdier, jeg arbejder med at implementere som direktør, er de samme som det jeg vil arbejde for politisk.

Længe før valgkampen gik i gang blev jeg bedt om holde oplæg med mit firma som case på en konference, der bruger 4 timer på den 4. sektor. Hvilket har gjort at jeg har fået følgende tre spørgsmål:

  • Hvad er den 4. sektor?
  • Hvorfor være en del af den 4. sektor
  • Er det ikke bare varm luft/ eller gammel vin på nye flasker?

Hvad er den 4. sektor

Den fjerde sektor er en fællesbetegnelse for en mangfoldighed af organisationer, der befinder sig i spændingsfeltet mellem den private, offentlige og frivillige sektor.

Bevægelsen er en reaktion på den klassisk opdelte ‘forprofit’ og ‘non-profit’ tanke og rummer nye måder at organisere sig på, hvor økonomi og idealisme er sidestillede og opfattes som gensidigt befrugtende – der er ingen modsætning mellem ‘at gøre godt’ og ‘tjene penge’.

Hovedattributter fra de tre klassiske sektorer er centrale for den fjerde sektor

* opererer på markedets præmisser – i konkurrence, med sorte tal på bundlinjen og øje på økonomisk bæredygtighed

* fokuserer på at gavne samfundet i en positiv retning – samfundsorientering og social impact som central grundsten i organisationens idegrundlag, value proposition og ydelser

* animeres af motivation, engagement og pionerånd – organiserer sig med udgangspunkt i kultur, der er menings- og formålsdreven og kan rumme både del- og fuldtidsansatte og frivillige kræfter

Hvorfor være en del af den 4. sektor?

Fordi man ikke kan lade være – har mit svar været. Helt ærligt, så har vi jo ikke startet Friis-Holm Chokolade for at være en del af den 4. sektor – vi har startet en chokoladefabrik, fordi vi ikke kunne lade være, vi har gjort det for at tjene penge, men vi har også gjort det ud fra et værdigrundlag om, at vi vil være ”bedst i verden og bedst for verden”. Så helt uden at vide det, er vi altså en del af det, som nu betegnes som den 4. sektor.

Er det ikke bare varm luft/gammel vin på nye flasker?

Det er helt sikkert ikke varm luft – fordi spændingsfeltet mellem det private, offentlige og frivillige jo findes. Og det er jo tydeligt at de forskellige felter bliver inspireret af hinanden.

Er det gammel vin på nye flasker?

Måske, men gør det noget, hvis det virker? Hvis den 4. sektor formår at skabe: – Vækst på markedsvilkår – Bæredygtig produktion – Virksomheder der tager skabe nye typer af jobs med plads til forskellighed samtidig med, at de tager ansvar for sig selv, sine medarbejdere og underleverandører.

Ja, så må man for min skyld kalde det, hvad man vil – jeg ved bare, at jeg vil kæmpe for at tankerne bag den 4. sektor bliver en del af fremtidens samfund.

Skriv en kommentar

Din email-adresse bliver ikke vist.


*